Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno
Obcowanie z przyrodom

Podopieczni każdą wolna chwilę spędzają w pobliskim parku, który jest magiczny ze względu na starodrzew. 

Wszystkie aktualności