Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno
Plener artystyczno-sportowy

Plener artystyczno - sportowy odbył się w dniach 23 - 24 sierpnia. Była to już 11 edycja projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie ,,Słonecznik'', które działa przy Naszej placówce. Do udziału w plenerze zaproszeni zostali uczestnicy placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego i śląskiego. Pierwszy dzień pleneru odbył się w Pałacu w Pawłowicach. Na miejscu odbyły się zajęcia warsztatowe i integracyjne dla uczestników i ich opiekunów. Pod okiem instruktorów uczestnicy projektu przygotowali piękne anioły. Zajęcia ruchowe to ćwiczenie układu tanecznego pt. ,, Anioły i Demony'', który został przedstawiony publiczności drugiego dnia. W Pawłowicach nie zabrakło również zajęć z psychologiem oraz pogadanki z przedstawicielami oleskiej policji. Oczywiście odbyły się zajęcia sportowe, które przygotowały do meczu integracyjnego drugiego dnia pleneru. Na zakończenie tego dnia była zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Dragon. Drugi dzień pleneru odbył się w Hali sportowej Oleskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich. Finałem pleneru był mecz integracyjny.

Zadanie publiczne zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Wszystkie aktualności