Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno
Dokarmianie ptaków zimą

Karmnik wykonamy podczas zajęć w pracowni technicznej. Jeszcze tylko coś pysznego do środka i stołówka otwarta. Pamiętamy o naszych fruwających przyjaciołach zima. Wiosna i latem odwdzięczają się przepięknym śpiewem w koronach drzew, których wokół Naszego Domu nie brakuje.

Wszystkie aktualności