Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno
Dzień ziemi

Podczas zajęć o tematyce proekologicznej podopieczni uczyli się tego jak ogromny wpływ mamy na środowisko naturalne. Każdy mógł się dowidzieć co samemu można zrobić dla środowiska, ponieważ warto zacząć od siebie samego. 

Wszystkie aktualności